Rituál a rituální svíčky

18.05.2023

KDYŽ SE ŘEKNE RITUÁL CO SI PŘECTAVÍTE?

Já uvidím soustředěnost na danou věc co provádím, klid a myšlenky směřované k dané věci co chci dělat, řešit.

Rituálem se snažíme posunou se na naši cestě, uvědomit si náš problém, nemoc, myšlenky.

Rituál nám může pomoci podívat se na věc z jiného úhlu, poodstoupit a soustředit se.

Ve světě chaosu unést náš smutek, žal a bolest. Navrátit se do svého středu, do života a pocítit sounáležitost.

Rituály tak napomáhají k znovunastolení psychické rovnováhy

a vnitřní harmonizace naší bolavé duše.

Při rituálu je hlavní aby jste se v dané okamžiku cítili uvolněně a příjemně a pak je na vás jakým způsobem ho provedete. je to vaše chvíle na klid a rozjímání.

Svíčky, křišťály a příjemná vůně například bylinek vám podpoří vnímání .


Rituál čtyř živlů je duchovní nebo magická praxe, která propojuje čtyři základní živly 

- vzduch, oheň, vodu a zemi. 

Tyto živly mají symbolický význam a jsou často spojovány s různými aspekty lidského života, přírodních cyklů a duchovního růstu.

 Rituál čtyř živlů může sloužit k rovnováze, ochraně, transformaci, meditaci nebo jiným duchovním cílům.


 • Vzduch:    intelekt, myšlení a komunikace
 •                 - kadidlo nebo vonný oleje
 •                 Můžete také věnovat chvíli meditaci na vzduch a jeho energii. 
 • Oheň:      vášeň, energie, transformace a síla 
 •                - Svíčka, rituální oheň 
 •                 Zamyslete se nad svými cíli, touhami a energií, kterou chcete propustit.
 • Voda:      emocionální aspekty, intuice a citlivost. 
 •               - miska s vodou zaměřite se vnitřní intuici, emoce
 • Země:     Země představuje stabilitu, fyzický svět a základy. 
 •                - kámen, zeminy nebo rostliny.
 •               Můžete se dotknout země, vnímat stabilitu a spojení s přírodou.

RITUÁL ČTYŘ ŽIVLŮ:

 1. Záměr a záměr: Před zahájením rituálu si stanovte svůj záměr. Co chcete pomocí tohoto rituálu dosáhnout? Může to být rovnováha, ochrana, transformace, uzdravení nebo jiný duchovní cíl.

 2. Rituální místo: Vyberte vhodné místo pro provádění rituálu. To může být venku v přírodě nebo uvnitř, kde se budete cítit pohodlně a soustředěně.

 3. Příprava živlů: Připravte symbolické předměty pro každý živel -  zapalte svíčku pro oheň, nádoba s vodou - voda , zemina nebo kámen- země, vonné oleje nebo kadidlo pro vzduch. Umístěte je na rituální místo v rohu svého oltáře nebo na jiném vhodném místě.

 4. Zapálení svíček a aktivace živlů: Při každém živlu se zamyslete nad jeho symbolikou a spojením s vaším záměrem. Můžete recitovat slova, modlit se, meditovat nebo zpívat.

 5. Vizualizace: Během rituálu si představte, jak energie každého živlu proniká do vašeho těla a mysli. Vizualizujte si mezi záměry a jak podporujte váš záměr.

 6. Závěr rituálu: Děkujte živlům za jejich energii a pomoc při vašem rituálu. Můžete zhasnout svíčku nebo nechat, aby sama zhasla. Uzavřete rituál krátkou modlitbou, zpěvem nebo slovy vděku.

 7. Pozorování výsledků: Pozorujte jakýkoli vliv nebo změnu ve svém životě po provedení rituálu. Buďte otevření všem signálům nebo synchronicitám, které by mohly ukazovat na účinek rituálu.¨

 8. Na posílení záměru si můžete zapalovat tuto svíčku každý den i bez úvodního rituálu, záměr se tím posílí a podpoří.

Rituál čtyř živlů si můžete upravit a přizpůsobit vašim potřebám a přesvědčením. Můžete také do rituálu zahrnout další prvky, jako jsou amulety, drahokamy, duchovní nástroje nebo osobní setkání s přírodními živly venku. Klíčem k úspěšnému rituálu je vaše úplná angažovanost, úcta k symbolice živlů a hlubokého spojení s duchovní dimenzí.